Το έναυσμα για την ίδρυση της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ ήταν η διαπίστωση πως ο τομέας της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) αποτελεί μια μετασχηματιστική προσέγγιση στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία  επιτρέπει την ταχύτατη και ευέλικτη παραγωγή εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες, κυρίως με την τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing).

Η ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μοναδικό one – stop – shop στην Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση προς όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ), επιτρέποντας την ενσωμάτωση πρωτοπόρων προσεγγίσεων και τεχνολογιών από πλήθος καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας.

Η εταιρεία έδωσε το έναυσμα απόκτησης εξοπλισμού προσθετικής κατασκευής, επενδύοντας σε εκτυπωτή Envision One από την ETEC, η οποία αντιπροσωπεύεται από Lino SA στην Ελλάδα. Πρόκειται εκτυπωτή τεχνολογίας DLP (Digital Light Processing) ο οποίος χαρακτηρίζεται για την αξιοπιστία της εκτύπωσης, την ποιότητα της επιφάνειας εκτύπωσης αλλά και την ευρεία γκάμα υλικών για βιομηχανικές, ιατρικές και οδοντοτεχνικές εφαρμογές.

Η ETEC προσφέρει μια ποικιλία συστημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης με δυνατότητα μαζικής παραγωγής πολυμερών εξαρτημάτων με την ταχύτητα και την ποιότητα που απαιτούνται για απαιτητικές εφαρμογές τελικής χρήσης. Οι εκτυπωτές της ETEC παράγουν εξαρτήματα με εξαιρετική ακρίβεια, ανώτερες ιδιότητες εξαρτημάτων, λεπτή λεπτομέρεια χαρακτηριστικών και ομαλή επιφάνεια σε κλίμακα και κόστος που είναι ανταγωνιστικά με τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής.

Το Envision One διαθέτει πατενταρισμένο CDLM (συνεχής ψηφιακή φωτοκατασκευή) τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα συνεχούς εκτύπωσης. Με ελάχιστη έως καθόλου καθυστέρηση μεταξύ των στρώσεων εκτύπωσης, το Envision One παρέχει εξαιρετική ταχύτητα, ανάλυση εκτύπωσης, επιφάνεια εκτύπωσης και ιδιότητες του εξαρτήματος.