youtube-700x373

Νέα εποχή στην υποστήριξη πελατών!

 Η εξ αποστάσεως υποστήριξη μέσω των  έξυπνων γυαλιών επιτρέπει στους χειριστές των μηχανημάτων και τους τεχνικούς της εταιρίας μας  να συνδέονται άμεσα από απόσταση για τεχνική υποστήριξη σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος που προκύπτει κατά την εκτέλεση εργασιών. Αποτελεί μέρος του Συμβολαίου Υποστήριξης και με μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο, ο απομακρυσμένος τεχνικός  είναι σε θέση να δει ό,τι βλέπει ο φορέας των έξυπνων γυαλιών σαν να παρευρίσκεται!

Εκτός των ανωτέρω, τα βιομηχανικά έξυπνα γυαλιά φέρνουν πολλά άλλα οφέλη που ευνοούν τους πελάτες σε αποδοτικότερη λειτουργία:

# 1. Ταχύτητα: η ανταπόκριση του τεχνικού σε πραγματικό  χρόνο οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής της παραγωγής.

Η τρέχουσα δυναμική σε πολλές βιομηχανίες απαιτεί γρήγορες απαντήσεις σε οποιοδήποτε πιθανό ζήτημα μπορεί να προκύψει. Εδώ βρίσκεται ένα από τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της τηλεχειριζόμενης βοήθειας με έξυπνα γυαλιά: ο ειδικός μπορεί να βοηθήσει σε πραγματικό χρόνο σχολιάζοντας, δίνοντας συμβουλές, μεγεθύνοντας λεπτομέρειες και ζητώντας από τον χειριστή να κάνει ορισμένα πράγματα επί τόπου. Τα σχόλια σε πραγματικό χρόνο καθιστούν δυνατή τη δοκιμή διαφορετικών λύσεων, τη διάγνωση και την εξάλειψη των αιτίων των προβλημάτων και τη συνεργασία με 2 άτομα για το ίδιο πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι προφανές: μικρότερος χρόνος παρέμβασης και ελάχιστος χρόνος διακοπής της μηχανής ή καθυστέρηση της διαδικασίας.

Όχι μόνο τα προβλήματα επιλύονται γρηγορότερα, αλλά υπάρχει και ο χρόνος που κερδίζει ο ειδικός που δεν χρειάζεται να ταξιδεύει όλη την ώρα.

 

# 2.  Βελτιστοποίηση στην ποιότητα των εργασιών

Οι τεχνικοί συντήρησης, που καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω έξυπνων γυαλιών για την επίλυση προβλημάτων είναι σε θέση να βελτιώσουν τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής των εκτυπωτικών μηχανημάτων. Οι χειριστές μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες ή σπάνιες ρυθμίσεις και αλλαγές που καθοδηγούνται από έναν μακρινό εμπειρογνώμονα γρηγορότερα και με λιγότερα λάθη, μειώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό προσαρμογών της διαδικασίας. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα για το πώς τα έξυπνα γυαλιά μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

# 3. Μετάδοση γνώσεων και εκπαίδευση: τα έξυπνα γυαλιά συντομεύουν τον χρόνο εκπαίδευσης

Οι παραγωγικές μονάδες αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι καθώς και το διευρυνόμενο χάσμα δεξιοτήτων είναι όλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα επίλυσης τεχνικών θεμάτων. Οι πιο απαιτητικές θέσεις είναι συνήθως αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγικότητα. Τεχνικές θέσεις όπως μηχανικοί ελέγχου, εξειδικευμένοι χειριστές, τεχνικοί και μηχανικοί, είναι κρίσιμοι για την επέκταση των λειτουργιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αυτές είναι επίσης οι θέσεις που απαιτούν τη μεγαλύτερη εκπαίδευση και επένδυση. Επιπλέον, η πανδημία Covid επέβαλε ταξιδιωτικούς περιορισμούς καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την μεταβίβαση και την εκπαίδευση νέων τεχνικών πεδίου ή άλλων εργαζομένων στον τομέα.

Ωστόσο, οι εταιρείες αγωνίζονται να εκπαιδεύσουν και να μετεκπαιδεύσουν τους ανθρώπους αρκετά γρήγορα, ώστε να επιτύχουν το είδος της ευελιξίας της εργασίας που απαιτείται. Η απομακρυσμένη βοήθεια μέσω έξυπνων γυαλιών μπορεί να καθοδηγήσει έναν νεαρό ή λιγότερο εκπαιδευμένο χειριστή για μια πολύπλοκη εργασία όταν απαιτείται. Αυτό μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης και ταυτόχρονα εγγυάται ότι η δουλειά γίνεται από την πρώτη φορά σωστά.

Μια άλλη περίπτωση εφαρμογής των έξυπνων γυαλιών είναι η μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από αυτή την άποψη, ο χειριστής στην εργασία μπορεί να συνδεθεί με μαθητές ή νέους εργαζόμενους που μπορούν να παρακολουθήσουν τη δουλειά του ειδικού και να μάθουν πώς εκτελούνται ορισμένες εργασίες.

Είναι σαφές ότι η απομακρυσμένη βοήθεια μέσω έξυπνων γυαλιών προσφέρει τεράστια οφέλη σε επιχειρήσεις, που σχετίζεται με τη βέλτιστη παραγωγικότητα, τα λιγότερα σφάλματα, και την άμεση εκπαίδευση. Ένας βασικός παράγοντας είναι τα πολυάριθμα χαρακτηριστικά που είναι ενσωματωμένα στα γυαλιά, τα οποία επιτρέπουν την άμεση κοινή χρήση πολύτιμων πληροφοριών. Συνεπώς, τα πολλαπλά οφέλη των έξυπνων γυαλιών αποδεικνύουν ότι όχι μόνο εγκαινιάζουμε   μια νέα εποχή αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά ακόμα ότι προσβλέπουμε  και στις  απεριόριστες δυνατότητες που θα  προσφέρουν στις εταιρείες  στο μέλλον.